Broken Circle WG hrz

 

 

บริษัท ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

Broken Circle WG (1)

 

บริษัท ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

PC WG (1)

contact-us

หน้าหลัก

บริษัท ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

วิสดอม การ์เดียนเป็น บริษัท ที่ตั้ง ในกรุงเทพฯ ที่ให้ คำปรึกษาและ การจัดการ บริการ IP เราให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าที่มี การสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญา , การเข้าซื้อกิจการ ในเชิงพาณิชย์ , การสร้างรายได้ และการป้องกัน และส่งมอบ การวางแผน และกลยุทธ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในปัจจุบัน และการพัฒนา เราเชื่อว่า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ที่ได้เปรียบ ผ่านมาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การวิจัย ความต้องการของลูกค้า การแลกเปลี่ยน ความคิด ระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ผู้จัดการ การทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ในระหว่างขั้นตอน การวิจัยและพัฒนา ในส่วนของ ทรัพย์สินทางปัญญา จะ นำออกสู่ตลาด จะช่วย สร้าง สินค้าคงคลังของ ทุก โอกาส ข้อ จำกัด และการพิจารณา เชิงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ สามารถ ออกแบบมา แล้ว อย่างดีที่สุด และยัง สะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการของตลาด

 

 

 

» Read more about Wisdom Guardian IP Consulting

PC WG (1)
contact-us

หน้าหลัก

บริษัท ที่ปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

วิสดอม การ์เดียนเป็น บริษัท ที่ตั้ง ในกรุงเทพฯ ที่ให้ คำปรึกษาและ การจัดการ บริการ IP เราให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าที่มี การสร้าง ทรัพย์สินทางปัญญา , การเข้าซื้อกิจการ ในเชิงพาณิชย์ , การสร้างรายได้ และการป้องกัน และส่งมอบ การวางแผน และกลยุทธ์ใน ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในปัจจุบัน และการพัฒนา เราเชื่อว่า การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ที่ได้เปรียบ ผ่านมาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ การวิจัย ความต้องการของลูกค้า การแลกเปลี่ยน ความคิด ระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ผู้จัดการ การทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ในระหว่างขั้นตอน การวิจัยและพัฒนา ในส่วนของ ทรัพย์สินทางปัญญา จะ นำออกสู่ตลาด จะช่วย สร้าง สินค้าคงคลังของ ทุก โอกาส ข้อ จำกัด และการพิจารณา เชิงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ สามารถ ออกแบบมา แล้ว อย่างดีที่สุด และยัง สะท้อนให้เห็นถึง ความต้องการของตลาด

 

 

 

» Read more about Wisdom Guardian IP Consulting

บริการของเรา

การค้าและการสร้าง

 

 

บ.วิสดอม การ์เดียนทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและการจัดการทุกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของประเทศไทยรวมทั้งการยื่นใบอนุญาตการต่ออายุการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรชื่อโดเมนความลับทางการค้าและตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) . เรายังมีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าบริการทรัพย์สินทางปัญญา บริการสร้างของเรารวมถึงการดำเนินการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ R & D และการแข่งขันการณ์ IP และนวัตกรรมกลยุทธ์ บริการการค้าของเรารวมถึงการประเมินมูลค่า IP กับเครือข่ายของเราได้รับการรับรองระดับโลกและใบอนุญาต IP เนื่องจากความขยันและแผนธุรกิจ IP เรายังมีการจัดการที่ครอบคลุมของการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินรวมทั้งการต่ออายุเครื่องหมายการค้าชำระเงินงวดสิทธิบัตร IP บริการการตรวจสอบและการประเมินการละเมิด นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากรณีแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายไทย

 

 

 

» Read more about Our Services

Lab WG (2)

more-info

Lab WG (2)
more-info

บริการของเรา

การค้าและการสร้าง

 

 

บ.วิสดอม การ์เดียนทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและการจัดการทุกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของประเทศไทยรวมทั้งการยื่นใบอนุญาตการต่ออายุการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรชื่อโดเมนความลับทางการค้าและตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) . เรายังมีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าบริการทรัพย์สินทางปัญญา บริการสร้างของเรารวมถึงการดำเนินการตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ R & D และการแข่งขันการณ์ IP และนวัตกรรมกลยุทธ์ บริการการค้าของเรารวมถึงการประเมินมูลค่า IP กับเครือข่ายของเราได้รับการรับรองระดับโลกและใบอนุญาต IP เนื่องจากความขยันและแผนธุรกิจ IP เรายังมีการจัดการที่ครอบคลุมของการลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินรวมทั้งการต่ออายุเครื่องหมายการค้าชำระเงินงวดสิทธิบัตร IP บริการการตรวจสอบและการประเมินการละเมิด นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากรณีแพ่งและทางอาญาตามกฎหมายไทย

 

 

 

» Read more about Our Services

Run WG

contact-us

บริการครบวงจรที่จุดเดียว

ออกแบบโลโก้ และ เครื่องหมายการค้า

 

 

เรารู้ว่า ผู้ประกอบการ จำนวนมากทั้ง ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs ) ไม่ได้จ้าง นักออกแบบ เต็มเวลาและ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง ในการช่วยให้เกิดการ ประสบความสำเร็จใน การลงทะเบียน เครื่องหมายการค้า สามารถ เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้น วิสดอม การ์เดียนจึงให้การบริการอย่าง ครบวงจรสำหรับ การออกแบบโลโก้ และการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าใน ประเทศไทยและ ประเทศสมาชิก อาเซียน การใช้ บริการแบบครบวงจร ของเรา ลูกค้าสามารถ กำหนดเครื่องหมายการค้าของตน เริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์ ตลาดและ การค้นหาช่วยในเรื่อง การละเมิดเครื่องหมายการค้า และจากนั้น จะต่อไป ออกแบบโลโก้ โดยนักออกแบบ ที่มีทักษะและ มีประสบการณ์ในเรื่อง การลงทะเบียน เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า ที่มีนักออกแบบเครื่องหมาย ออกแบบอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพสูงและช่วยให้ผ่าน ขั้นตอนการอนุมัติ ได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น และสุดท้ายเครื่องหมาย จะ ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า หลังจากการลงทะเบียน

 

 

 

» Read more about our One Stop Service

Run WG
contact-us

บริการครบวงจรที่จุดเดียว

ออกแบบโลโก้ และ เครื่องหมายการค้า

 

 

เรารู้ว่า ผู้ประกอบการ จำนวนมากทั้ง ผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs ) ไม่ได้จ้าง นักออกแบบ เต็มเวลาและ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง ในการช่วยให้เกิดการ ประสบความสำเร็จใน การลงทะเบียน เครื่องหมายการค้า สามารถ เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้น วิสดอม การ์เดียนจึงให้การบริการอย่าง ครบวงจรสำหรับ การออกแบบโลโก้ และการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าใน ประเทศไทยและ ประเทศสมาชิก อาเซียน การใช้ บริการแบบครบวงจร ของเรา ลูกค้าสามารถ กำหนดเครื่องหมายการค้าของตน เริ่มต้นด้วย การวิเคราะห์ ตลาดและ การค้นหาช่วยในเรื่อง การละเมิดเครื่องหมายการค้า และจากนั้น จะต่อไป ออกแบบโลโก้ โดยนักออกแบบ ที่มีทักษะและ มีประสบการณ์ในเรื่อง การลงทะเบียน เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า ที่มีนักออกแบบเครื่องหมาย ออกแบบอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพสูงและช่วยให้ผ่าน ขั้นตอนการอนุมัติ ได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้น และสุดท้ายเครื่องหมาย จะ ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า หลังจากการลงทะเบียน

 

 

 

» Read more about our One Stop Service

ทีมงาน

headshot

ดร. พูนเดช ไกรฤทธิ์ผู้ นำของทีมวิสดอม การ์เดียนและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและมีความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำร่างข้อกำหนดสิทธิบัตรและการใช้งานและการดำเนินคดีของเครื่องหมายการค้า ดร.พูนเดช ไกรฤทธิ์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบุคคลชั้นนำสำหรับการดำเนินคดีเครื่องหมายการค้าและกลยุทธ์ในประเทศไทยปี 2015 เขาเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตันและได้รับปริญญาเอก ในสาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชั นอกจากนี้เขายังเป็นตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทีมงานของวิสดอม การ์เดียนได้รวมทนายความ วิศวกรและนักวิจัยที่มีความสามารถให้บริการครบวงจรในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนากลยุทธ์ IPการ สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าของเรา เราเป็นสมาชิกของสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPPAT) เอเชียสิทธิบัตรอัยการสมาคม (APAA) เครื่องหมายการค้าสมาคมนานาชาติ (INTA), สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (APA) และสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (AIPPA) สมาชิกในทีมยังได้รับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางผ่าน (SEAD) จัดอบรมโดยสภา Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI​​) ที่ WIPO และ AOTS ของญี่ปุ่น

หุ้นส่วน

team-censere

มีการสนับสนุนการทำธุรกรรมและกลุ่มที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่มีความคุ้มครองที่กว้างขวางทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประสบการณ์ในการทำงานในเกือบทุกประเทศทั่วทั้งภูมิภาค ความสามารถในการ Censere รวมถึงการประเมินค่าและให้คำแนะนำการทำธุรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าทางด้านเทคนิค, ความซื่อสัตย์สุจริตและทุนทางปัญญาขยันเนื่องจาก

team-dt

Dmitri Terletski เป็นศิลปินมืออาชีพช่างภาพและนักออกแบบกราฟิกที่มี ประสบการณ์25ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ให้บริการที่ติที่แตกต่างกันหลายโครงการ เขาได้ทำงานก่อนหน้านี้สำหรับนักพัฒนาเกมชั้นนำ และนักออกแบบกราฟิก / UI

team-izokey

ลูคัส Sletbakk เป็นผู้พัฒนาเว็บอิสระชาวสวีเดนอยู่ในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย เขาทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายของธุรกิจทั่วโลกเพื่อสร้างการออกแบบที่ไม่ซ้ำกัน, การพัฒนาและการแก้ปัญหาการตลาดดิจิตอล เขามีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบเว็บและการพัฒนารวมทั้งการออกแบบที่ตอบสนองต่อเว็บ, การพัฒนา WordPress, ปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและ SEO

CONTACT 

Wisdom Guardian Co., Ltd.
Charn Issara Tower I, 10th Floor,
942/144 Rama IV Road
Bangrak District,
Bangkok, 10500 Thailand

envelope: info@www.wisdomguardian.co.th
Phone Iconn 200x200 (1) : +66 (0) 2632 7176